fbpx

Wiesław Grabowski

Szkoła Zarządzania Zmianą

Menedżer, trener i coach. Certyfikowany Lean Change Agent. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”.
Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym i indywidualnym oraz edukacji dorosłych. Partner Szkoły Zarządzania Zmianą w Warszawie.
Były Członek Zarządu Oracle Polska sp. z o.o. oraz dyrektor konsultingu w Oracle Polska i krajach bałtyckich. Opracował i z sukcesem wdrożył w Oracle Polska kulturę organizacji zorientowanej projektowo umożliwiającą bliską 100% skuteczność realizacji projektów. W tym celu m.in. zaprojektował i wdrożył cykl szkoleń z kompetencji miękkich dla całego działu konsultingu, w sumie ok 200 osób (pracownicy etatowi i samozatrudnieni).
Absolwent z wyróżnieniem Executive MBA University of Illinois i Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Coachingu na Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Otwartej Akademii Mentoringu prowadzonej przez MindPartners we współpracy z David Clutterback Partnership , gdzie z wyróżnieniem uzyskał certyfikat mentora i coacha na poziomie foundation European Mentoring & Coaching Council.
Opracowuje i realizuje indywidualne i grupowe projekty rozwojowe (executive coaching, mentoring, team coaching, treningi) dla menedżerów najwyższych szczebli oraz zespołów kierowniczych firm polskich i międzynarodowych korporacji. Prowadzi konsultacje i warsztaty z zarządzania zmianami oraz zarządzania organizacją zorientowaną projektowo. Współautor symulacji biznesowej Agileburg. Akredytowany trener FRIS oraz FACET5.